วัสดุอุปกรณ์แก้ไขเช็คไฟฟ้า


อุปกรณ์ช่างไฟ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของเราทุกคน ไม่มีใครสามารถปฏิเสธไฟฟ้าได้ ถ้าน้ำประปาไม่ไหลนี้ ยังพอหาซื้อน้ำมาใช้เป็นถังชั่วคราวได้ หรือไม่บ้านใครอยู่ใกล้แม่น้ำ …

ไขควงเป็นเครื่องมือที่ใช้ขันสกรูหรือนอต เช่น การใช้งานเกี่ยวกับใส่สวิตซ์ไฟ ต่อฟิวส์ขดลวด หรือใช้ในการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อขันหรือถอนตะปูเกลียว …

ในการใช้งานของเหล็กนำศูนย์นี้ จะใช้ในโอกาสที่ต้องการจะเดินสายไฟบนผนังคอนกรีต หรือใช้ในการนำร่องของรูตะปูหรือดอกสว่าน ในการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบนผนังคอนกรีต …

เซอร์กิตเบรกเกอร์

อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ มีหน้าที่ในการตัดระบบไฟฟ้า เมื่อเราไม่ต้องการให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจุดหนึ่งจุดใดของตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย หรือไม่ต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการซ่อมแซม …

เบรกเกอร์ชนิดนี้ จัดอยู่ในเบรกเกอร์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัดและปลดวงจรไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกับตึ้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีหน้าที่จ่ายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยตรง หรือเป็นอุปกรณ์ป้องกันเฉพาห้องพักส่วนตัว ที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากจนเกินไป …